خرید اینترنتی انواع فرش ماشینی کاشان

نتايج جستجو

شنل کارپت لند - کد 9798
کد محصول :

 شنل کارپت لند - کد 9798 

580,000 ریال

شنل کارپت لند - کد 9821
کد محصول :

 شنل کارپت لند - کد 9821 

580,000 ریال

شنل کارپت لند - کد2001
کد محصول :

 شنل کارپت لند - کد2001 

580,000 ریال

فرش ماشینی 700 شانه طرح آبتین کد - 100 A
کد محصول :

 فرش ماشینی 700 شانه طرح آبتین کد - 100 A 

13,000,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 13 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 13 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 14 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 14 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 16 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 16 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 18 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 18 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 19 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 19 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 2 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 2 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 20 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 20 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 21 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 21 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 3 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 3 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 4 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 4 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 42 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 42 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 5 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 5 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 6 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 6 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 7 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 7 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 8 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 8 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 9 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 9 kh 

540,000 ریال

فرش پتینه 500 شانه طرح خشتی کد –6003
کد محصول :

 فرش پتینه 500 شانه طرح خشتی کد –6003 

520,000 ریال

گلیم فرش متال طرح ترلان
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح ترلان 

240,000 ریال

گلیم فرش متال طرح رزا
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح رزا 

240,000 ریال

گلیم فرش متال طرح شاپرک
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح شاپرک 

240,000 ریال

گلیم فرش متال طرح وندا
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح وندا 

240,000 ریال

گلیم گبه طرح برکت کد - 346 sh
کد محصول :

 گلیم گبه طرح برکت کد - 346 sh 

480,000 ریال

گلیم گبه طرح بهارستان – کد 335 SH
کد محصول :

 گلیم گبه طرح بهارستان – کد 335 SH 

480,000 ریال

گلیم گبه ماشینی طرح حوض کد - sh 339
کد محصول :

 گلیم گبه ماشینی طرح حوض کد - sh 339 

480,000 ریال

برگشت
 

کارخانه فرش روز کاشان ، یک از کارخانه هایی است که سعی دارد با عرضه محصولات و تولیدات خود به صورت مستقیم در اختیار مشتریان عزیز ، قیمت واقعی را به این عزیزان ارائه دهد تا هم قیمت مناسب و هم کیفیت مناسب و عالی در اختیار داشته باشند . الیاف مورد استفاده در فرش های ماشینی کارخانه همگی از بهترین الیاف موجود در بازار هستند ، از جمله فرش ماشینی آکریلیک ، فرش ماشینی ترک ، فرش ماشینی پنبه و فرش ماشینی پلی استر.

سبد خرید انواع فرش ماشینی
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه