خرید اینترنتی انواع فرش ماشینی کاشان

نتايج جستجو

SH 332-گلیم فرش گبه طرح ماهور کد
کد محصول :

 SH 332-گلیم فرش گبه طرح ماهور کد 

480,000 ریال

تابلو فرش طرح جاده کد - MA 17
کد محصول :

 تابلو فرش طرح جاده کد - MA 17 

1,400,000 ریال

تابلو فرش طرح دریاچه کد - 29 MA
کد محصول :

 تابلو فرش طرح دریاچه کد - 29 MA 

1,400,000 ریال

تابلو فرش ماشینی طرح باغ کد – 566 f
کد محصول :

 تابلو فرش ماشینی طرح باغ کد – 566 f 

1,400,000 ریال

تابلو فرش ماشینی طرح مسیح (ع) - کد 1025
کد محصول :

 تابلو فرش ماشینی طرح مسیح (ع) - کد 1025 

1,400,000 ریال

تابلو فرش ماشینی طرح پاییز کد – f 559
کد محصول :

 تابلو فرش ماشینی طرح پاییز کد – f 559 

1,400,000 ریال

شنل پلی استر اکرلیک - کد 1003 v
کد محصول :

 شنل پلی استر اکرلیک - کد 1003 v 

580,000 ریال

شنل پلی استر اکرلیک - کد 1004 v
کد محصول :

 شنل پلی استر اکرلیک - کد 1004 v 

580,000 ریال

شنل پلی استر اکرلیک - کد 1015 v
کد محصول :

 شنل پلی استر اکرلیک - کد 1015 v 

580,000 ریال

شنل پلی استر اکرلیک - کد 1037 v
کد محصول :

 شنل پلی استر اکرلیک - کد 1037 v 

580,000 ریال

شنل پلی استر اکرلیک - کد 4019 v
کد محصول :

 شنل پلی استر اکرلیک - کد 4019 v 

580,000 ریال

شنل پلی استر اکرلیک - کد 4034 v
کد محصول :

 شنل پلی استر اکرلیک - کد 4034 v 

580,000 ریال

شنل پلی استر اکرلیک - کد 4082 v
کد محصول :

 شنل پلی استر اکرلیک - کد 4082 v 

580,000 ریال

شنل پلی استر اکرلیک - کد 4087 v
کد محصول :

 شنل پلی استر اکرلیک - کد 4087 v 

580,000 ریال

شنل پلی استر اکرلیک - کد 4093 v
کد محصول :

 شنل پلی استر اکرلیک - کد 4093 v 

580,000 ریال

شنل پلی استر اکرلیک - کد 4467 v
کد محصول :

 شنل پلی استر اکرلیک - کد 4467 v 

580,000 ریال

شنل پلی استر اکرلیک - کد 4490 v
کد محصول :

 شنل پلی استر اکرلیک - کد 4490 v 

580,000 ریال

شنل پلی استر اکرلیک - کد 4500 v
کد محصول :

 شنل پلی استر اکرلیک - کد 4500 v 

580,000 ریال

شنل پلی استر اکرلیک - کد 4512 v
کد محصول :

 شنل پلی استر اکرلیک - کد 4512 v 

580,000 ریال

شنل پلی استر اکریلیک - کد 4460 v
کد محصول :

 شنل پلی استر اکریلیک - کد 4460 v 

580,000 ریال

شنل پلی استر اکریلیک - کد 4461 v
کد محصول :

 شنل پلی استر اکریلیک - کد 4461 v 

580,000 ریال

برگشت
 

کارخانه فرش روز کاشان ، یک از کارخانه هایی است که سعی دارد با عرضه محصولات و تولیدات خود به صورت مستقیم در اختیار مشتریان عزیز ، قیمت واقعی را به این عزیزان ارائه دهد تا هم قیمت مناسب و هم کیفیت مناسب و عالی در اختیار داشته باشند . الیاف مورد استفاده در فرش های ماشینی کارخانه همگی از بهترین الیاف موجود در بازار هستند ، از جمله فرش ماشینی آکریلیک ، فرش ماشینی ترک ، فرش ماشینی پنبه و فرش ماشینی پلی استر.

سبد خرید انواع فرش ماشینی
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه