خرید اینترنتی انواع فرش ماشینی کاشان

نتايج جستجو

SH 332-گلیم فرش گبه طرح ماهور کد
کد محصول :

 SH 332-گلیم فرش گبه طرح ماهور کد 

480,000 ریال

فرش ماشینی 700 شانه طرح غزال - کد 05 gh
کد محصول :

 فرش ماشینی 700 شانه طرح غزال - کد 05 gh 

13,000,000 ریال

فرش ماشینی 700 شانه طرح مهبد - کد03 gh
کد محصول :

 فرش ماشینی 700 شانه طرح مهبد - کد03 gh 

13,000,000 ریال

کناره گلیم فرش کد – 125
کد محصول :

 کناره گلیم فرش کد – 125 

190,000 ریال

گبه عشایری 500 شانه کاشان کد –3010
کد محصول :

 گبه عشایری 500 شانه کاشان کد –3010 

480,000 ریال

گبه ماشینی کد -1011
کد محصول :

 گبه ماشینی کد -1011 

480,000 ریال

گلیم عشایری 500 شانه کد –3009
کد محصول :

 گلیم عشایری 500 شانه کد –3009 

480,000 ریال

گلیم فرش جاجیم کد 123
کد محصول :

 گلیم فرش جاجیم کد 123 

190,000 ریال

گلیم فرش جاجیم کد 211
کد محصول :

 گلیم فرش جاجیم کد 211 

190,000 ریال

گلیم فرش جاجیم کد – 125
کد محصول :

 گلیم فرش جاجیم کد – 125 

190,000 ریال

گلیم فرش جاجیم کد – 136
کد محصول :

 گلیم فرش جاجیم کد – 136 

190,000 ریال

گلیم فرش جاجیم کد – 490
کد محصول :

 گلیم فرش جاجیم کد – 490 

190,000 ریال

گلیم فرش متال طرح آتی قهوه ای
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح آتی قهوه ای 

3,540,000 ریال

گلیم فرش متال طرح النا
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح النا 

240,000 ریال

گلیم فرش متال طرح بلوچ
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح بلوچ 

240,000 ریال

گلیم فرش متال طرح ترلان
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح ترلان 

240,000 ریال

گلیم فرش متال طرح دیبا
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح دیبا 

3,540,000 ریال

گلیم فرش متال طرح رزا
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح رزا 

240,000 ریال

گلیم فرش متال طرح ساحل
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح ساحل 

240,000 ریال

گلیم فرش متال طرح سرو ناز
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح سرو ناز 

240,000 ریال

گلیم فرش متال طرح شاپرک
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح شاپرک 

240,000 ریال

گلیم فرش متال طرح نسرین
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح نسرین 

240,000 ریال

گلیم فرش متال طرح هلن
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح هلن 

240,000 ریال

گلیم فرش متال طرح وندا
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح وندا 

240,000 ریال

گلیم فرش متال طرح پاییز
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح پاییز 

240,000 ریال

گلیم فرش گبه طرح افشان کد _ST 10030
کد محصول :

 گلیم فرش گبه طرح افشان کد _ST 10030 

5,700,000 ریال

گلیم فرش گبه طرح ترکمن کد _1007 ST
کد محصول :

 گلیم فرش گبه طرح ترکمن کد _1007 ST 

1,420,000 ریال

گلیم فرش گبه طرح خشتی کد _700 ST
کد محصول :

 گلیم فرش گبه طرح خشتی کد _700 ST 

1,420,000 ریال

گلیم فرش گبه طرح خشتی کد- 420 st
کد محصول :

 گلیم فرش گبه طرح خشتی کد- 420 st 

3,200,000 ریال

گلیم فرش گبه طرح ساغر کد - 331 SH
کد محصول :

 گلیم فرش گبه طرح ساغر کد - 331 SH 

480,000 ریال

گلیم فرش گبه طرح کرمان کد - 1199 ST
کد محصول :

 گلیم فرش گبه طرح کرمان کد - 1199 ST 

1,420,000 ریال

گلیم فرش گبه طرح کهکشان کد – 440 ST
کد محصول :

 گلیم فرش گبه طرح کهکشان کد – 440 ST 

5,700,000 ریال

گلیم فرش گبه کد _415 ST
کد محصول :

 گلیم فرش گبه کد _415 ST 

3,200,000 ریال

گلیم فرش گبه کد _660 ST
کد محصول :

 گلیم فرش گبه کد _660 ST 

1,420,000 ریال

گلیم فرش گبه کد- 1008 ST
کد محصول :

 گلیم فرش گبه کد- 1008 ST 

1,420,000 ریال

گلیم فرش گبه کد- 2020 st
کد محصول :

 گلیم فرش گبه کد- 2020 st 

6,000,000 ریال

گلیم گبه 500 شانه عشایری کد – 3002 A
کد محصول :

 گلیم گبه 500 شانه عشایری کد – 3002 A 

450,000 ریال

گلیم گبه 500 شانه عشایری کد – 3008 A
کد محصول :

 گلیم گبه 500 شانه عشایری کد – 3008 A 

450,000 ریال

گلیم گبه طرح برکت کد - 346 sh
کد محصول :

 گلیم گبه طرح برکت کد - 346 sh 

480,000 ریال

گلیم گبه طرح بهارستان – کد 335 SH
کد محصول :

 گلیم گبه طرح بهارستان – کد 335 SH 

480,000 ریال

گلیم گبه طرح خوشه کد – sh 338
کد محصول :

 گلیم گبه طرح خوشه کد – sh 338 

480,000 ریال

گلیم گبه طرح روژان کد - 345 sh
کد محصول :

 گلیم گبه طرح روژان کد - 345 sh 

0 ریال

گلیم گبه طرح صنم  کد - SH 336
کد محصول :

 گلیم گبه طرح صنم کد - SH 336 

480,000 ریال

گلیم گبه طرح طرفه کد - 343 sh
کد محصول :

 گلیم گبه طرح طرفه کد - 343 sh 

480,000 ریال

گلیم گبه طرح مهربان کد - 710 ST
کد محصول :

 گلیم گبه طرح مهربان کد - 710 ST 

1,420,000 ریال

گلیم گبه طرح کیان کد - sh 337
کد محصول :

 گلیم گبه طرح کیان کد - sh 337 

480,000 ریال

برگشت
 

کارخانه فرش روز کاشان ، یک از کارخانه هایی است که سعی دارد با عرضه محصولات و تولیدات خود به صورت مستقیم در اختیار مشتریان عزیز ، قیمت واقعی را به این عزیزان ارائه دهد تا هم قیمت مناسب و هم کیفیت مناسب و عالی در اختیار داشته باشند . الیاف مورد استفاده در فرش های ماشینی کارخانه همگی از بهترین الیاف موجود در بازار هستند ، از جمله فرش ماشینی آکریلیک ، فرش ماشینی ترک ، فرش ماشینی پنبه و فرش ماشینی پلی استر.

سبد خرید انواع فرش ماشینی
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه