خرید اینترنتی انواع فرش ماشینی کاشان

نتايج جستجو

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 13 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 13 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 14 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 14 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 16 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 16 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 17 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 17 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 18 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 18 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 19 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 19 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 2 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 2 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 20 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 20 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 21 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 21 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 3 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 3 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 4 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 4 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 42 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 42 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 5 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 5 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 6 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 6 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 7 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 7 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 8 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 8 kh 

540,000 ریال

فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 9 kh
کد محصول :

 فرش ماشینی سه بعدی 500 شانه کد - 9 kh 

540,000 ریال

فرش پتینه 500 شانه کد –6002
کد محصول :

 فرش پتینه 500 شانه کد –6002 

520,000 ریال

فرش گرد 700 شانه طرح افشان دیبا 112 - VI
کد محصول :

 فرش گرد 700 شانه طرح افشان دیبا 112 - VI 

18,000,000 ریال

گبه عشایری 500 شانه کاشان کد –3010
کد محصول :

 گبه عشایری 500 شانه کاشان کد –3010 

480,000 ریال

گبه ماشینی کد -1011
کد محصول :

 گبه ماشینی کد -1011 

480,000 ریال

گلیم فرش جاجیم کد 123
کد محصول :

 گلیم فرش جاجیم کد 123 

190,000 ریال

گلیم فرش جاجیم کد 211
کد محصول :

 گلیم فرش جاجیم کد 211 

190,000 ریال

گلیم فرش جاجیم کد – 125
کد محصول :

 گلیم فرش جاجیم کد – 125 

190,000 ریال

گلیم فرش جاجیم کد – 490
کد محصول :

 گلیم فرش جاجیم کد – 490 

190,000 ریال

گلیم فرش متال طرح آتی قهوه ای
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح آتی قهوه ای 

3,540,000 ریال

گلیم فرش متال طرح ساحل
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح ساحل 

240,000 ریال

گلیم فرش گبه طرح خشتی کد _700 ST
کد محصول :

 گلیم فرش گبه طرح خشتی کد _700 ST 

1,420,000 ریال

گلیم فرش گبه طرح ساغر کد - 331 SH
کد محصول :

 گلیم فرش گبه طرح ساغر کد - 331 SH 

480,000 ریال

گلیم فرش گبه کد- 2020 st
کد محصول :

 گلیم فرش گبه کد- 2020 st 

6,000,000 ریال

گلیم گبه طرح برکت کد - 346 sh
کد محصول :

 گلیم گبه طرح برکت کد - 346 sh 

480,000 ریال

گلیم گبه طرح طرفه کد - 343 sh
کد محصول :

 گلیم گبه طرح طرفه کد - 343 sh 

480,000 ریال

گلیم گبه طرح لیلی کد - 344 sh
کد محصول :

 گلیم گبه طرح لیلی کد - 344 sh 

480,000 ریال

گلیم گبه فانتزی کد –ST 2000
کد محصول :

 گلیم گبه فانتزی کد –ST 2000 

6,000,000 ریال

گلیم گبه ماشینی طرح حوض کد - sh 339
کد محصول :

 گلیم گبه ماشینی طرح حوض کد - sh 339 

480,000 ریال

برگشت
 

کارخانه فرش روز کاشان ، یک از کارخانه هایی است که سعی دارد با عرضه محصولات و تولیدات خود به صورت مستقیم در اختیار مشتریان عزیز ، قیمت واقعی را به این عزیزان ارائه دهد تا هم قیمت مناسب و هم کیفیت مناسب و عالی در اختیار داشته باشند . الیاف مورد استفاده در فرش های ماشینی کارخانه همگی از بهترین الیاف موجود در بازار هستند ، از جمله فرش ماشینی آکریلیک ، فرش ماشینی ترک ، فرش ماشینی پنبه و فرش ماشینی پلی استر.

سبد خرید انواع فرش ماشینی
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه