خرید اینترنتی انواع فرش ماشینی کاشان

نتايج جستجو

SH 332-گلیم فرش گبه طرح ماهور کد
کد محصول :

 SH 332-گلیم فرش گبه طرح ماهور کد 

480,000 ریال

فرش ماشینی 700 شانه طرح آبتین کد - 100 A
کد محصول :

 فرش ماشینی 700 شانه طرح آبتین کد - 100 A 

13,000,000 ریال

فرش ماشینی 700 شانه طرح غزال - کد 05 gh
کد محصول :

 فرش ماشینی 700 شانه طرح غزال - کد 05 gh 

13,000,000 ریال

فرش ماشینی 700 شانه طرح مهبد - کد03 gh
کد محصول :

 فرش ماشینی 700 شانه طرح مهبد - کد03 gh 

13,000,000 ریال

کناره گلیم فرش کد – 125
کد محصول :

 کناره گلیم فرش کد – 125 

190,000 ریال

گبه عشایری 500 شانه کاشان کد –3010
کد محصول :

 گبه عشایری 500 شانه کاشان کد –3010 

480,000 ریال

گبه عشایری 500 شانه کد –3012
کد محصول :

 گبه عشایری 500 شانه کد –3012 

480,000 ریال

گبه ماشینی کد -1011
کد محصول :

 گبه ماشینی کد -1011 

480,000 ریال

گبه گلیم فانتزی کد –ST 2040
کد محصول :

 گبه گلیم فانتزی کد –ST 2040 

6,000,000 ریال

گلیم عشایری 500 شانه کد –3009
کد محصول :

 گلیم عشایری 500 شانه کد –3009 

480,000 ریال

گلیم فرش جاجیم کد 123
کد محصول :

 گلیم فرش جاجیم کد 123 

190,000 ریال

گلیم فرش جاجیم کد 211
کد محصول :

 گلیم فرش جاجیم کد 211 

190,000 ریال

گلیم فرش جاجیم کد – 125
کد محصول :

 گلیم فرش جاجیم کد – 125 

190,000 ریال

گلیم فرش جاجیم کد – 136
کد محصول :

 گلیم فرش جاجیم کد – 136 

190,000 ریال

گلیم فرش جاجیم کد – 490
کد محصول :

 گلیم فرش جاجیم کد – 490 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 260
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 260 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 270
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 270 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 280
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 280 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 290
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 290 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 310
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 310 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 330
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 330 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 360
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 360 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 380
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 380 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 410 - 610
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 410 - 610 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 440
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 440 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 480
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 480 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 500
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 500 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 510
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 510 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 550
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 550 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 600
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 600 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 660
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 660 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 690
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 690 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 800
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 800 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 890
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 890 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 900 - 400
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 900 - 400 

190,000 ریال

گلیم فرش متال طرح آتی قهوه ای
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح آتی قهوه ای 

3,540,000 ریال

گلیم فرش متال طرح آرتا
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح آرتا 

240,000 ریال

گلیم فرش متال طرح النا
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح النا 

240,000 ریال

گلیم فرش متال طرح بلوچ
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح بلوچ 

240,000 ریال

گلیم فرش متال طرح ترلان
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح ترلان 

240,000 ریال

گلیم فرش متال طرح خشتی
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح خشتی 

240,000 ریال

گلیم فرش متال طرح دیبا
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح دیبا 

3,540,000 ریال

گلیم فرش متال طرح رزا
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح رزا 

240,000 ریال

گلیم فرش متال طرح ساحل
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح ساحل 

240,000 ریال

گلیم فرش متال طرح سرو ناز
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح سرو ناز 

240,000 ریال

گلیم فرش متال طرح شاپرک
کد محصول :

 گلیم فرش متال طرح شاپرک 

240,000 ریال

برگشت
 

کارخانه فرش روز کاشان ، یک از کارخانه هایی است که سعی دارد با عرضه محصولات و تولیدات خود به صورت مستقیم در اختیار مشتریان عزیز ، قیمت واقعی را به این عزیزان ارائه دهد تا هم قیمت مناسب و هم کیفیت مناسب و عالی در اختیار داشته باشند . الیاف مورد استفاده در فرش های ماشینی کارخانه همگی از بهترین الیاف موجود در بازار هستند ، از جمله فرش ماشینی آکریلیک ، فرش ماشینی ترک ، فرش ماشینی پنبه و فرش ماشینی پلی استر.

سبد خرید انواع فرش ماشینی
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه