خرید اینترنتی انواع فرش ماشینی کاشان

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته

 فروش انواع فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته کاشان با قیمت مناسب و کیفیت بالا
فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح هلنا
کد محصول : pad1200b09

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح هلنا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ویکتوریا
کد محصول : pad1200b08

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ویکتوریا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ونیز
کد محصول : pad1200b07

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ونیز 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح میلان
کد محصول : pad1200b06

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح میلان 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ملیسا
کد محصول : pad1200b05

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ملیسا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح فلورانس
کد محصول : pad1200b04

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح فلورانس 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح دیانا
کد محصول : pad1200b03

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح دیانا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح پاریس
کد محصول : pad1200b02

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح پاریس 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح الیزه
کد محصول : pad1200b01

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح الیزه 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مهتاب
کد محصول : sdn1200b15

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مهتاب 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ماهرو
کد محصول : sdn1200b14

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ماهرو 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح گل افشان
کد محصول : sdn1200b13

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح گل افشان 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شیدا
کد محصول : sdn1200b12

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شیدا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شکوه
کد محصول : sdn1200b11

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شکوه 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح سحر
کد محصول : sdn1200b10

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح سحر 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح سنا
کد محصول : sdn1200b09

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح سنا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح رها
کد محصول : sdn1200b08

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح رها 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح دانیال
کد محصول : sdn1200b07

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح دانیال 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح تیمچه
کد محصول : sdn1200b06

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح تیمچه 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح بوستان
کد محصول : sdn1200b05

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح بوستان 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آریانا
کد محصول : sdn1200b04

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آریانا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آروانا
کد محصول : sdn1200b03

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آروانا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح الیزه
کد محصول : sdn1200b02

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح الیزه 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح النترا
کد محصول : sdn1200b01

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح النترا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح همتا
کد محصول : amr1200b21

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح همتا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح هشت بهشت
کد محصول : amr1200b20

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح هشت بهشت 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نائین
کد محصول : amr1200b19

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نائین 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مشق عشق
کد محصول : amr1200b18

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مشق عشق 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ماهرو
کد محصول : amr1200b17

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ماهرو 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح لعبت
کد محصول : amr1200b16

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح لعبت 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شاهدخت
کد محصول : amr1200b15

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شاهدخت 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح سارگل
کد محصول : amr1200b14

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح سارگل 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح رومینا
کد محصول : amr1200b13

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح رومینا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح راشین
کد محصول : amr1200b12

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح راشین 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح جازمین
کد محصول : amr1200b11

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح جازمین 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح تندیس
کد محصول : amr1200b10

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح تندیس 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح تامارو
کد محصول : amr1200b09

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح تامارو 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح پگاه
کد محصول : amr1200b08

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح پگاه 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح بهار
کد محصول : amr1200b07

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح بهار 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح بخشایش
کد محصول : amr1200b06

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح بخشایش 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح باغچه
کد محصول : amr1200b05

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح باغچه 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آیه
کد محصول : amr1200b04

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آیه 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آوا
کد محصول : amr1200b03

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آوا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح افسون
کد محصول : amr1200b02

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح افسون 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح افشاری
کد محصول : amr1200b01

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح افشاری 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح هستی
کد محصول : moh1200b14

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح هستی 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نیلگون
کد محصول : moh1200b13

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نیلگون 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح میکائیل
کد محصول : moh1200b12

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح میکائیل 

(جدید) 0 ریال


 

کارخانه فرش روز کاشان ، یک از کارخانه هایی است که سعی دارد با عرضه محصولات و تولیدات خود به صورت مستقیم در اختیار مشتریان عزیز ، قیمت واقعی را به این عزیزان ارائه دهد تا هم قیمت مناسب و هم کیفیت مناسب و عالی در اختیار داشته باشند . الیاف مورد استفاده در فرش های ماشینی کارخانه همگی از بهترین الیاف موجود در بازار هستند ، از جمله فرش ماشینی آکریلیک ، فرش ماشینی ترک ، فرش ماشینی پنبه و فرش ماشینی پلی استر.

سبد خرید انواع فرش ماشینی
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه