خرید اینترنتی انواع فرش ماشینی کاشان

گلیم فرش خشک

 ارائه جدیدترین گلیم فرش های فانتزی کاشان با قیمت تولیدی و عمده از کارخانه
گلیم فرش خشک طرح تمنا
کد محصول : nkh32046

 گلیم فرش خشک طرح تمنا 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح تاج
کد محصول : nkh32045

 گلیم فرش خشک طرح تاج 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح سوگل
کد محصول : nkh32044

 گلیم فرش خشک طرح سوگل 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح سنتی
کد محصول : nkh32043

 گلیم فرش خشک طرح سنتی 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح شایان
کد محصول : nkh32042

 گلیم فرش خشک طرح شایان 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح شطرنج
کد محصول : nkh32041

 گلیم فرش خشک طرح شطرنج 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح شمین
کد محصول : nkh32040

 گلیم فرش خشک طرح شمین 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح ستایش
کد محصول : nkh32039

 گلیم فرش خشک طرح ستایش 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح سپیده
کد محصول : nkh32038

 گلیم فرش خشک طرح سپیده 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح صنوبر
کد محصول : nkh32037

 گلیم فرش خشک طرح صنوبر 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح سلطنتی
کد محصول : nkh32036

 گلیم فرش خشک طرح سلطنتی 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح پیکاسو
کد محصول : nkh32035

 گلیم فرش خشک طرح پیکاسو 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح پگاه
کد محصول : nkh32034

 گلیم فرش خشک طرح پگاه 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح پرنیان
کد محصول : nkh32033

 گلیم فرش خشک طرح پرنیان 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح پامچال
کد محصول : nkh32031

 گلیم فرش خشک طرح پامچال 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح پالاز
کد محصول : nkh32030

 گلیم فرش خشک طرح پالاز 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح نارین
کد محصول : nkh32029

 گلیم فرش خشک طرح نارین 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح نمایش
کد محصول : nkh32028

 گلیم فرش خشک طرح نمایش 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح مثلث
کد محصول : nkh32027

 گلیم فرش خشک طرح مثلث 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح محراب
کد محصول : nkh32026

 گلیم فرش خشک طرح محراب 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح مرجان
کد محصول : nkh32025

 گلیم فرش خشک طرح مرجان 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح خورشید
کد محصول : nkh32024

 گلیم فرش خشک طرح خورشید 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش ماشینی خشک طرح کتیبه
کد محصول : nkh32023

 گلیم فرش ماشینی خشک طرح کتیبه 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح جزیره
کد محصول : nkh32022

 گلیم فرش خشک طرح جزیره 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح هالیدی
کد محصول : nkh32021

 گلیم فرش خشک طرح هالیدی 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح حصیری
کد محصول : nkh32020

 گلیم فرش خشک طرح حصیری 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح هریس
کد محصول : nkh32019

 گلیم فرش خشک طرح هریس 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح هاله
کد محصول : nkh32018

 گلیم فرش خشک طرح هاله 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح گلسان
کد محصول : nkh32017

 گلیم فرش خشک طرح گلسان 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح گلپسند
کد محصول : nkh32016

 گلیم فرش خشک طرح گلپسند 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح گل گندم
کد محصول : nkh32015

 گلیم فرش خشک طرح گل گندم 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح گل بهار
کد محصول : nkh32014

 گلیم فرش خشک طرح گل بهار 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح گل آرا
کد محصول : nkh32013

 گلیم فرش خشک طرح گل آرا 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح قاب
کد محصول : nkh32012

 گلیم فرش خشک طرح قاب 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح گلاره
کد محصول : nkh32011

 گلیم فرش خشک طرح گلاره 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح فردین
کد محصول : nkh32010

 گلیم فرش خشک طرح فردین 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح برفین
کد محصول : nkh32009

 گلیم فرش خشک طرح برفین 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح آفتاب
کد محصول : nkh32008

 گلیم فرش خشک طرح آفتاب 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح افشان
کد محصول : nkh32007

 گلیم فرش خشک طرح افشان 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح افروز
کد محصول : nkh32006

 گلیم فرش خشک طرح افروز 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح ابر و باد
کد محصول : nkh32005

 گلیم فرش خشک طرح ابر و باد 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح سنا
کد محصول : nkh32004

 گلیم فرش خشک طرح سنا 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح کتیبه
کد محصول : nkh32003

 گلیم فرش خشک طرح کتیبه 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح ستاره
کد محصول : nkh32002

 گلیم فرش خشک طرح ستاره 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح مشبک
کد محصول : nkh32001

 گلیم فرش خشک طرح مشبک 

(جدید) 0 ریال


 

کارخانه فرش روز کاشان ، یک از کارخانه هایی است که سعی دارد با عرضه محصولات و تولیدات خود به صورت مستقیم در اختیار مشتریان عزیز ، قیمت واقعی را به این عزیزان ارائه دهد تا هم قیمت مناسب و هم کیفیت مناسب و عالی در اختیار داشته باشند . الیاف مورد استفاده در فرش های ماشینی کارخانه همگی از بهترین الیاف موجود در بازار هستند ، از جمله فرش ماشینی آکریلیک ، فرش ماشینی ترک ، فرش ماشینی پنبه و فرش ماشینی پلی استر.

سبد خرید انواع فرش ماشینی
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه