خرید اینترنتی انواع فرش ماشینی کاشان

گلیم

 گلیم | خرید اینترنتی گلیم ماشینی کاشان با بهترین قیمت و کیفیت + در انواع جدید ترین طرح ها [ عرضه مستقیم از کارخانه فرش کاشان ]
گلیم فرش آشپزخانه
گلیم فرش آشپزخانه
گلیم فرش خشک
گلیم فرش خشک
گلیم فرش دخترانه فانتزی
گلیم فرش دخترانه فانتزی
گلیم فرش سنتی
گلیم فرش سنتی
گلیم فرش مدرن
گلیم فرش مدرن
گلیم جاجیم
گلیم جاجیم
گلیم فرش
گلیم فرش
گلیم فرش متال
گلیم فرش متال
گلیم فرش خشک طرح تمنا
کد محصول : nkh32046

 گلیم فرش خشک طرح تمنا 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح تاج
کد محصول : nkh32045

 گلیم فرش خشک طرح تاج 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح سوگل
کد محصول : nkh32044

 گلیم فرش خشک طرح سوگل 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح سنتی
کد محصول : nkh32043

 گلیم فرش خشک طرح سنتی 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح شایان
کد محصول : nkh32042

 گلیم فرش خشک طرح شایان 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح شطرنج
کد محصول : nkh32041

 گلیم فرش خشک طرح شطرنج 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح شمین
کد محصول : nkh32040

 گلیم فرش خشک طرح شمین 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح ستایش
کد محصول : nkh32039

 گلیم فرش خشک طرح ستایش 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح سپیده
کد محصول : nkh32038

 گلیم فرش خشک طرح سپیده 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح صنوبر
کد محصول : nkh32037

 گلیم فرش خشک طرح صنوبر 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح سلطنتی
کد محصول : nkh32036

 گلیم فرش خشک طرح سلطنتی 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح پیکاسو
کد محصول : nkh32035

 گلیم فرش خشک طرح پیکاسو 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح پگاه
کد محصول : nkh32034

 گلیم فرش خشک طرح پگاه 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح پرنیان
کد محصول : nkh32033

 گلیم فرش خشک طرح پرنیان 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح پامچال
کد محصول : nkh32031

 گلیم فرش خشک طرح پامچال 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح پالاز
کد محصول : nkh32030

 گلیم فرش خشک طرح پالاز 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح نارین
کد محصول : nkh32029

 گلیم فرش خشک طرح نارین 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح نمایش
کد محصول : nkh32028

 گلیم فرش خشک طرح نمایش 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح مثلث
کد محصول : nkh32027

 گلیم فرش خشک طرح مثلث 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح محراب
کد محصول : nkh32026

 گلیم فرش خشک طرح محراب 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح مرجان
کد محصول : nkh32025

 گلیم فرش خشک طرح مرجان 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح خورشید
کد محصول : nkh32024

 گلیم فرش خشک طرح خورشید 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش ماشینی خشک طرح کتیبه
کد محصول : nkh32023

 گلیم فرش ماشینی خشک طرح کتیبه 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح جزیره
کد محصول : nkh32022

 گلیم فرش خشک طرح جزیره 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح هالیدی
کد محصول : nkh32021

 گلیم فرش خشک طرح هالیدی 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح حصیری
کد محصول : nkh32020

 گلیم فرش خشک طرح حصیری 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح هریس
کد محصول : nkh32019

 گلیم فرش خشک طرح هریس 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح هاله
کد محصول : nkh32018

 گلیم فرش خشک طرح هاله 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح گلسان
کد محصول : nkh32017

 گلیم فرش خشک طرح گلسان 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح گلپسند
کد محصول : nkh32016

 گلیم فرش خشک طرح گلپسند 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح گل گندم
کد محصول : nkh32015

 گلیم فرش خشک طرح گل گندم 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح گل بهار
کد محصول : nkh32014

 گلیم فرش خشک طرح گل بهار 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح گل آرا
کد محصول : nkh32013

 گلیم فرش خشک طرح گل آرا 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح قاب
کد محصول : nkh32012

 گلیم فرش خشک طرح قاب 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح گلاره
کد محصول : nkh32011

 گلیم فرش خشک طرح گلاره 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح فردین
کد محصول : nkh32010

 گلیم فرش خشک طرح فردین 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح برفین
کد محصول : nkh32009

 گلیم فرش خشک طرح برفین 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح آفتاب
کد محصول : nkh32008

 گلیم فرش خشک طرح آفتاب 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح افشان
کد محصول : nkh32007

 گلیم فرش خشک طرح افشان 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح افروز
کد محصول : nkh32006

 گلیم فرش خشک طرح افروز 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح ابر و باد
کد محصول : nkh32005

 گلیم فرش خشک طرح ابر و باد 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح سنا
کد محصول : nkh32004

 گلیم فرش خشک طرح سنا 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح کتیبه
کد محصول : nkh32003

 گلیم فرش خشک طرح کتیبه 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح ستاره
کد محصول : nkh32002

 گلیم فرش خشک طرح ستاره 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش خشک طرح مشبک
کد محصول : nkh32001

 گلیم فرش خشک طرح مشبک 

(جدید) 0 ریال

مدل گلیم فرش آشپزخانه
کد محصول : damz522

 مدل گلیم فرش آشپزخانه 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش فانتزی آشپزخانه
کد محصول : damz519

 گلیم فرش فانتزی آشپزخانه 

(جدید) 0 ریال

گلیم فرش فانتزی ماشینی طرح خشتی
کد محصول : damz2124

 گلیم فرش فانتزی ماشینی طرح خشتی 

(جدید) 0 ریال


 

کارخانه فرش روز کاشان ، یک از کارخانه هایی است که سعی دارد با عرضه محصولات و تولیدات خود به صورت مستقیم در اختیار مشتریان عزیز ، قیمت واقعی را به این عزیزان ارائه دهد تا هم قیمت مناسب و هم کیفیت مناسب و عالی در اختیار داشته باشند . الیاف مورد استفاده در فرش های ماشینی کارخانه همگی از بهترین الیاف موجود در بازار هستند ، از جمله فرش ماشینی آکریلیک ، فرش ماشینی ترک ، فرش ماشینی پنبه و فرش ماشینی پلی استر.

سبد خرید انواع فرش ماشینی
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه