خرید اینترنتی انواع فرش ماشینی کاشان

گلیم فرش

 گلیم فرش فانتزی | خرید اینترنتی انواع گلیم فرش متری کاشان ⭐ در انواع رولی ، کناره و سه بعدی ⭐ از کارخانه گلیم فرش ارزان کاشان
گلیم فرش جاجیم کد – 125
کد محصول :

 گلیم فرش جاجیم کد – 125 

190,000 ریال

گلیم فرش جاجیم کد 123
کد محصول :

 گلیم فرش جاجیم کد 123 

190,000 ریال

گلیم فرش جاجیم کد 211
کد محصول :

 گلیم فرش جاجیم کد 211 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 510
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 510 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 500
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 500 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 380
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 380 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 310
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 310 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 290
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 290 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 600
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 600 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 550
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 550 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 890
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 890 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 480
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 480 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 280
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 280 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 690
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 690 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 410 - 610
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 410 - 610 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 900 - 400
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 900 - 400 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 360
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 360 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 330
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 330 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 660
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 660 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 260
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 260 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 440
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 440 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 800
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 800 

190,000 ریال

گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 270
کد محصول :

 گلیم فرش ماشینی 320 شانه کد 270 

190,000 ریال


 

کارخانه فرش روز کاشان ، یک از کارخانه هایی است که سعی دارد با عرضه محصولات و تولیدات خود به صورت مستقیم در اختیار مشتریان عزیز ، قیمت واقعی را به این عزیزان ارائه دهد تا هم قیمت مناسب و هم کیفیت مناسب و عالی در اختیار داشته باشند . الیاف مورد استفاده در فرش های ماشینی کارخانه همگی از بهترین الیاف موجود در بازار هستند ، از جمله فرش ماشینی آکریلیک ، فرش ماشینی ترک ، فرش ماشینی پنبه و فرش ماشینی پلی استر.

سبد خرید انواع فرش ماشینی
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه