خرید اینترنتی انواع فرش ماشینی کاشان

فرش 1200 شانه ماشینی کاشان

 فرش 1200 شانه | قیمت و خرید فرش ماشینی ۱۲۰۰ شانه کاشان از کارخانه فرش با بهترین قیمت【 همراه با ارسال رایگان به درب منزل 】
فرش 1200 شانه گل برجسته
فرش 1200 شانه گل برجسته
فرش کلاریس 1200 شانه
فرش کلاریس 1200 شانه
فرش 1200 شانه 8 رنگ ماشینی
فرش 1200 شانه 8 رنگ ماشینی
فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح هلنا
کد محصول : pad1200b09

 فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح هلنا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح ویکتوریا
کد محصول : pad1200b08

 فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح ویکتوریا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح ونیز
کد محصول : pad1200b07

 فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح ونیز 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح میلان
کد محصول : pad1200b06

 فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح میلان 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح ملیسا
کد محصول : pad1200b05

 فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح ملیسا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح فلورانس
کد محصول : pad1200b04

 فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح فلورانس 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح دیانا
کد محصول : pad1200b03

 فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح دیانا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح پاریس
کد محصول : pad1200b02

 فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح پاریس 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح الیزه
کد محصول : pad1200b01

 فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح الیزه 

(جدید) 0 ریال

فرش کلاریس اصیل 1200 شانه کاشان
کد محصول : mohr400437

 فرش کلاریس اصیل 1200 شانه کاشان 

0 ریال

فرش کلاریس کلکسیون مدرن 1200 شانه کاشان
کد محصول : mohr400410

 فرش کلاریس کلکسیون مدرن 1200 شانه کاشان 

0 ریال

فرش کلاریس 1200 شانه کاشان
کد محصول : mohr400409

 فرش کلاریس 1200 شانه کاشان 

0 ریال

فرش کلاریس محتشم 1200 شانه کاشان
کد محصول : mohr400407

 فرش کلاریس محتشم 1200 شانه کاشان 

0 ریال

فرش کلاریس کاشان 1200 شانه
کد محصول : mohr400405

 فرش کلاریس کاشان 1200 شانه 

0 ریال

فرش کلاریس کهنه نما 1200 شانه کاشان
کد محصول : mohr400403

 فرش کلاریس کهنه نما 1200 شانه کاشان 

0 ریال

فرش روچک 1200 شانه کلاریس کاشان
کد محصول : mohr400401

 فرش روچک 1200 شانه کلاریس کاشان 

0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح هانا
کد محصول : sdn120004

 فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح هانا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح فلورا
کد محصول : sdn120003

 فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح فلورا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح دانژه
کد محصول : sdn120002

 فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح دانژه 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح باغ ملک
کد محصول : sdn120001

 فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح باغ ملک 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح مهتاب
کد محصول : sdn1200H15

 فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح مهتاب 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح ماهور
کد محصول : sdn1200H14

 فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح ماهور 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح گل افشان
کد محصول : sdn1200H13

 فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح گل افشان 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح شیدا
کد محصول : sdn1200H12

 فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح شیدا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح شکوه
کد محصول : sdn1200H11

 فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح شکوه 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح سنا
کد محصول : sdn1200H10

 فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح سنا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح سحر
کد محصول : sdn1200H09

 فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح سحر 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح رها
کد محصول : sdn1200H08

 فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح رها 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح دانیال
کد محصول : sdn1200H07

 فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح دانیال 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح بوستان
کد محصول : sdn1200H06

 فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح بوستان 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح آریانا
کد محصول : sdn1200H05

 فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح آریانا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح آروانا
کد محصول : sdn1200H04

 فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح آروانا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح الیزه
کد محصول : sdn1200H03

 فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح الیزه 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح النترا
کد محصول : sdn1200H02

 فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح النترا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح تیمچه
کد محصول : sdn1200H01

 فرش ماشینی 1200 گل برجسته طرح تیمچه 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح همتا
کد محصول : amr1200b21

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح همتا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح هشت بهشت
کد محصول : amr1200b20

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح هشت بهشت 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نایین
کد محصول : amr1200b19

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نایین 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مشق عشق
کد محصول : amr1200b18

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مشق عشق 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ماهرو
کد محصول : amr1200b17

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ماهرو 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح لعبت
کد محصول : amr1200b16

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح لعبت 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شاهدخت
کد محصول : amr1200b15

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شاهدخت 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح سارگل
کد محصول : amr1200b14

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح سارگل 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح رومینا
کد محصول : amr1200b13

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح رومینا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح راشین
کد محصول : amr1200b12

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح راشین 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح جازمین
کد محصول : amr1200b11

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح جازمین 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح تندیس
کد محصول : amr1200b10

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح تندیس 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح تامارو
کد محصول : amr1200b09

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح تامارو 

(جدید) 0 ریال


 

کارخانه فرش روز کاشان ، یک از کارخانه هایی است که سعی دارد با عرضه محصولات و تولیدات خود به صورت مستقیم در اختیار مشتریان عزیز ، قیمت واقعی را به این عزیزان ارائه دهد تا هم قیمت مناسب و هم کیفیت مناسب و عالی در اختیار داشته باشند . الیاف مورد استفاده در فرش های ماشینی کارخانه همگی از بهترین الیاف موجود در بازار هستند ، از جمله فرش ماشینی آکریلیک ، فرش ماشینی ترک ، فرش ماشینی پنبه و فرش ماشینی پلی استر.

سبد خرید انواع فرش ماشینی
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه