خرید اینترنتی انواع فرش ماشینی کاشان

فرش 1200 شانه ماشینی کاشان

 فرش 1200 شانه | قیمت و خرید فرش ماشینی ۱۲۰۰ شانه کاشان از کارخانه فرش با بهترین قیمت【 همراه با ارسال رایگان به درب منزل 】
فرش 1200 شانه گلبرجسته لوکس
فرش 1200 شانه گلبرجسته لوکس
فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته
فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته
فرش کلاریس 1200 شانه
فرش کلاریس 1200 شانه
فرش 1200 شانه 8 رنگ ماشینی
فرش 1200 شانه 8 رنگ ماشینی
فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مرجان
کد محصول : moh1200b11

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مرجان 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح گیتی
کد محصول : moh1200b10

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح گیتی 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح عروس
کد محصول : moh1200b09

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح عروس 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح صدف
کد محصول : moh1200b08

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح صدف 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شبنم
کد محصول : moh1200b07

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شبنم 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ساری گل
کد محصول : moh1200b06

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ساری گل 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح دنیا
کد محصول : moh1200b05

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح دنیا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح خورشید
کد محصول : moh1200b04

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح خورشید 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح جهان
کد محصول : moh1200b03

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح جهان 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح بیکران
کد محصول : moh1200b02

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح بیکران 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح باغ فین
کد محصول : moh1200b01

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح باغ فین 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نایین
کد محصول : sha1200b003

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نایین 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح افشان اصفهان
کد محصول : sha1200b002

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح افشان اصفهان 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح افشان گلریز
کد محصول : sha1200b001

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح افشان گلریز 

(جدید) 0 ریال

فرش کلاریس اصیل 1200 شانه کاشان
کد محصول : mohr400437

 فرش کلاریس اصیل 1200 شانه کاشان 

0 ریال

فرش کلاریس کلکسیون مدرن 1200 شانه کاشان
کد محصول : mohr400410

 فرش کلاریس کلکسیون مدرن 1200 شانه کاشان 

0 ریال

فرش کلاریس 1200 شانه کاشان
کد محصول : mohr400409

 فرش کلاریس 1200 شانه کاشان 

0 ریال

فرش کلاریس محتشم 1200 شانه کاشان
کد محصول : mohr400407

 فرش کلاریس محتشم 1200 شانه کاشان 

0 ریال

فرش کلاریس کاشان 1200 شانه
کد محصول : mohr400405

 فرش کلاریس کاشان 1200 شانه 

0 ریال

فرش کلاریس کهنه نما 1200 شانه کاشان
کد محصول : mohr400403

 فرش کلاریس کهنه نما 1200 شانه کاشان 

0 ریال

فرش روچک 1200 شانه کلاریس کاشان
کد محصول : mohr400401

 فرش روچک 1200 شانه کلاریس کاشان 

0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح هانا
کد محصول : sdn120004

 فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح هانا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح فلورا
کد محصول : sdn120003

 فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح فلورا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح دانژه
کد محصول : sdn120002

 فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح دانژه 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح باغ ملک
کد محصول : sdn120001

 فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح باغ ملک 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح شاه نشین
کد محصول : moh120007

 فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح شاه نشین 

0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح مسیحا
کد محصول : moh120006

 فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح مسیحا 

0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح حوض نقره
کد محصول : moh120005

 فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح حوض نقره 

0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح گل مرغ
کد محصول : moh120004

 فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح گل مرغ 

0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح گلفرنگ
کد محصول : moh120003

 فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح گلفرنگ 

0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح بهشت
کد محصول : moh120002

 فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح بهشت 

0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح اهورا
کد محصول : moh120001

 فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ طرح اهورا 

0 ریال

فرش 1200 شانه طرح نایین فیلی - کد A
کد محصول :

 فرش 1200 شانه طرح نایین فیلی - کد A 

17,500,000 ریال

فرش 1200 شانه طرح نایین کرم - کد A
کد محصول :

 فرش 1200 شانه طرح نایین کرم - کد A 

17,500,000 ریال

فرش 1200 شانه طرح پیچک - کد A
کد محصول :

 فرش 1200 شانه طرح پیچک - کد A 

17,500,000 ریال

فرش 1200 شانه طرح گلشید - کد A
کد محصول :

 فرش 1200 شانه طرح گلشید - کد A 

17,500,000 ریال

فرش 1200 شانه طرح اصفهان - کد A
کد محصول :

 فرش 1200 شانه طرح اصفهان - کد A 

17,500,000 ریال

فرش 1200 شانه طرح هالیدی کد - 1310 SH
کد محصول :

 فرش 1200 شانه طرح هالیدی کد - 1310 SH 

17,500,000 ریال

فرش 1200 شانه طرح نگین کد - 1309 SH
کد محصول :

 فرش 1200 شانه طرح نگین کد - 1309 SH 

17,500,000 ریال

فرش 1200 شانه طرح نگین کد - 1309 SH
کد محصول :

 فرش 1200 شانه طرح نگین کد - 1309 SH 

17,500,000 ریال

فرش 1200 شانه طرح کیمیای سعادت کد - 1308 SH
کد محصول :

 فرش 1200 شانه طرح کیمیای سعادت کد - 1308 SH 

17,500,000 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهان کد - AN 1308
کد محصول :

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهان کد - AN 1308 

17,500,000 ریال

فرش 1200 شانه طرح مهر گل کد - 1308 AN
کد محصول :

 فرش 1200 شانه طرح مهر گل کد - 1308 AN 

17,500,000 ریال

فرش 1200 شانه طرح افشان درباری کد - 1307
کد محصول :

 فرش 1200 شانه طرح افشان درباری کد - 1307 

17,500,000 ریال

فرش 1200 شانه طرح گنبد کد - 1305 AN
کد محصول :

 فرش 1200 شانه طرح گنبد کد - 1305 AN 

17,500,000 ریال

فرش 1200 شانه طرح اصیل کد - 1304 AN
کد محصول :

 فرش 1200 شانه طرح اصیل کد - 1304 AN 

17,500,000 ریال

فرش 1200 شانه طرح طوبی کد - 1303 AN
کد محصول :

 فرش 1200 شانه طرح طوبی کد - 1303 AN 

17,500,000 ریال


 

کارخانه فرش روز کاشان ، یک از کارخانه هایی است که سعی دارد با عرضه محصولات و تولیدات خود به صورت مستقیم در اختیار مشتریان عزیز ، قیمت واقعی را به این عزیزان ارائه دهد تا هم قیمت مناسب و هم کیفیت مناسب و عالی در اختیار داشته باشند . الیاف مورد استفاده در فرش های ماشینی کارخانه همگی از بهترین الیاف موجود در بازار هستند ، از جمله فرش ماشینی آکریلیک ، فرش ماشینی ترک ، فرش ماشینی پنبه و فرش ماشینی پلی استر.

سبد خرید انواع فرش ماشینی
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه