خرید اینترنتی انواع فرش ماشینی کاشان

فرش 1200 شانه ماشینی کاشان

 فرش 1200 شانه | قیمت و خرید فرش ماشینی ۱۲۰۰ شانه کاشان از کارخانه فرش با بهترین قیمت【 همراه با ارسال رایگان به درب منزل 】
فرش 1200 شانه گلبرجسته لوکس
فرش 1200 شانه گلبرجسته لوکس
فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته
فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته
فرش کلاریس 1200 شانه
فرش کلاریس 1200 شانه
فرش 1200 شانه 8 رنگ ماشینی
فرش 1200 شانه 8 رنگ ماشینی
فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح هلنا
کد محصول : pad1200b09

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح هلنا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ویکتوریا
کد محصول : pad1200b08

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ویکتوریا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ونیز
کد محصول : pad1200b07

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ونیز 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح میلان
کد محصول : pad1200b06

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح میلان 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ملیسا
کد محصول : pad1200b05

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ملیسا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح فلورانس
کد محصول : pad1200b04

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح فلورانس 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح دیانا
کد محصول : pad1200b03

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح دیانا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح پاریس
کد محصول : pad1200b02

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح پاریس 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح الیزه
کد محصول : pad1200b01

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح الیزه 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مهتاب
کد محصول : sdn1200b15

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مهتاب 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ماهرو
کد محصول : sdn1200b14

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ماهرو 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح گل افشان
کد محصول : sdn1200b13

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح گل افشان 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شیدا
کد محصول : sdn1200b12

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شیدا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شکوه
کد محصول : sdn1200b11

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شکوه 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح سحر
کد محصول : sdn1200b10

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح سحر 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح سنا
کد محصول : sdn1200b09

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح سنا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح رها
کد محصول : sdn1200b08

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح رها 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح دانیال
کد محصول : sdn1200b07

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح دانیال 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح تیمچه
کد محصول : sdn1200b06

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح تیمچه 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح بوستان
کد محصول : sdn1200b05

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح بوستان 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آریانا
کد محصول : sdn1200b04

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آریانا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آروانا
کد محصول : sdn1200b03

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آروانا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح الیزه
کد محصول : sdn1200b02

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح الیزه 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح النترا
کد محصول : sdn1200b01

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح النترا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح همتا
کد محصول : amr1200b21

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح همتا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح هشت بهشت
کد محصول : amr1200b20

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح هشت بهشت 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نائین
کد محصول : amr1200b19

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نائین 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مشق عشق
کد محصول : amr1200b18

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح مشق عشق 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ماهرو
کد محصول : amr1200b17

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ماهرو 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح لعبت
کد محصول : amr1200b16

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح لعبت 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شاهدخت
کد محصول : amr1200b15

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شاهدخت 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح سارگل
کد محصول : amr1200b14

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح سارگل 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح رومینا
کد محصول : amr1200b13

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح رومینا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح راشین
کد محصول : amr1200b12

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح راشین 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح جازمین
کد محصول : amr1200b11

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح جازمین 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح تندیس
کد محصول : amr1200b10

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح تندیس 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح تامارو
کد محصول : amr1200b09

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح تامارو 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح پگاه
کد محصول : amr1200b08

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح پگاه 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح بهار
کد محصول : amr1200b07

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح بهار 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح بخشایش
کد محصول : amr1200b06

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح بخشایش 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح باغچه
کد محصول : amr1200b05

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح باغچه 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آیه
کد محصول : amr1200b04

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آیه 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آوا
کد محصول : amr1200b03

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آوا 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح افسون
کد محصول : amr1200b02

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح افسون 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح افشاری
کد محصول : amr1200b01

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح افشاری 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح هستی
کد محصول : moh1200b14

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح هستی 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نیلگون
کد محصول : moh1200b13

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نیلگون 

(جدید) 0 ریال

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح میکائیل
کد محصول : moh1200b12

 فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح میکائیل 

(جدید) 0 ریال


 

کارخانه فرش روز کاشان ، یک از کارخانه هایی است که سعی دارد با عرضه محصولات و تولیدات خود به صورت مستقیم در اختیار مشتریان عزیز ، قیمت واقعی را به این عزیزان ارائه دهد تا هم قیمت مناسب و هم کیفیت مناسب و عالی در اختیار داشته باشند . الیاف مورد استفاده در فرش های ماشینی کارخانه همگی از بهترین الیاف موجود در بازار هستند ، از جمله فرش ماشینی آکریلیک ، فرش ماشینی ترک ، فرش ماشینی پنبه و فرش ماشینی پلی استر.

سبد خرید انواع فرش ماشینی
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه